Vard Haugesund

Samfunns- og verdiarbeid

Samfunns- og verdiarbeid

 

Verdiarbeidet er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Verdisett og Fair play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for våre aktive er et felles ansvar. Klubben må sørge for at viktige rutiner som politiattester er ivaretatt. Gjennom klubbens aktivitet er det gode muligheter til å sette samfunnsutfordringer på agendaen som f.eks. rusforebygging, trafikksikkerhet og doping.

En treningsøkt hos Vard skal være differensiert, alle skal få utfordringer, alle skal delta.  Våre trenere og ledere skal sørge for dette. 

Klubbens verdier skal ligge til grunn for all aktivitet, på trening, i kamp og når vi reiser på cup. Vi er stolt av klubben vår og vil bli lagt merke til for våre holdninger.  Dette stiller krav til våre trenere og ledere, men også til foresatte som følger klubben.

For våre barn skal Vard være et trygt sted. Vi krever politi-attest av trenere og lagledere og dette vil følges opp på årlige møte i Vard

 

 

Dette er offisiell hjemmeside for SK Vard Haugesund.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift