Vard Haugesund

Kompetanse

Kompetanse

 

NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende for de tillitsvalgte at de får tilgang til den kompetansen vervet krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er et mål for oss at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb har god kompetanse i nøkkelrollene.

Kompetansekrav i SK Vard Haugesund

Styret:

Flertallet av klubbens styremedlemmer har gjennomført Lederkurs 1 utdanning.

Trenere/Lagledere, Barnefotballen:

Krav: Klubben har én trener pr lag i barnefotballen som har gjennomført barnefotballkvelden (BFK)

Krav: Klubben har én trener pr. årskull i barnefotballen som minst har ett delkurs fra C-lisens (C1, C2, C3 eller C4)

Trenere/Lagledere, Ungdomsfotballen:

Krav: Klubben har én trener pr lag i ungdomsfotballen som har gjennomført ungdomsfotballkvelden (UFK)

Krav: Klubben har én trener pr. årskull i ungdomsfotballen som har gjennomført C-lisensutdanning (Grasrottrenerkurs) (C1, C2, C3 og C4)

Kompetanseoversikt Barne- og ungdomsfotballen

Navn

Lag

Lag Navn

Stilling

BFK

UFK

C1

C2

C3

C4

T1

UEFA B

T2

T3

Planlagt kompetanse heving

Status pr november 2017

44 lag

 

Trener/ Lagleder

22

11

17

15

2

3

8

2

3

 

Årlig barnefotballkveld, ungdomsfotballkveld og Grasrotrenerkurs internt i klubben.

Generelt:

-Trenerkoordinator har hoved ansvar for skoleringsplan for Trenere/Lagledere
 

Dette er offisiell hjemmeside for SK Vard Haugesund.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift