Vard Haugesund

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

 

 

 

«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring . En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller.

I tillegg til hoveddokumentet «Klubbhåndbok» finner du her følgende tilhørende dokumenter / vedlegg:

Organisasjonsplan – beskrivelse av klubbens organisatoriske struktur, klubbens organer med tilhørende ansvarsområder, statutter for utmerkelser, medlemskontingenter samt overordnet informasjon om klubben.
Vards lover - disse vil bli revidert på neste ordinære generalforsamling for å sikre konsistes med NIFs lover.
Rekrutteringsplan - hvordan vi ønsker å rekruttere barn og unge til klubben.
Økonomistyring i Vard - krav og retningslinjer knyttet til klubbens økonomiske drift.
Arbeidsbeskrivelse for rollene Dommerkoordinator og FIKS-ansvarlig.

 

Dette er offisiell hjemmeside for SK Vard Haugesund.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift