Vard Haugesund

Fremtidsmål

Fremtidsmål
RELATERTE NYHETER
Vard-modell ambassadør

 

 

FREMTIDSMÅL

 

 

 

   " VARD SKAL VÆRE EN KLUBB MED KULTURELL FRIHET, MANGFOLD, NYSKAPNING OG MULIGHETER FOR ALLE"

 

 

Det er annerledes å være i et samfunn hvor det bare for noen få tiår siden var eksotisk å se noen med en annen hudfarge. Som Odd Børretzen beskriver, "Min bestemor hadde aldri sett en neger. Jeg tror ikke hun noen gang så en svenske, for verden var så stor den gangen min bestemor levde". I dag er verden mye mindre, og vårt eget samfunn er fundamentalt endret. Gradvis har vi blitt et mer flerkulturelt og mer flerreligiøst samfunn. Noen møter det med skepsis og et ønske om å vende tilbake. Vi er blitt et samfunn med mange etniske minoriteter og grupper, og kommer til å forbli det. Spørsmålet er hvordan vi velger å forholde oss til det, hvordan vi lærer oss å leve sammen.

Vi bør ønske det økte mangfoldet velkommen. Et mer mangfoldig samfunn er grunnleggende sett positivt. Det er mer utviklende, mer variert, mer stimulerende og utfordrende, og følges av større individuell kulturell frihet og egenart. Men det krever mye av oss å skape et fungerende flerkulturelt samfunn. Det krever respekt og forståelse for annerledeshet, men også noen felles møteplasser og verdier. Å lære oss å fungere sammen på tvers av religioner og kulturer er en av vår tids største oppgaver.

 

       Noen av målene til Vard-modellen fremover:

  •    Få innvandrer foreldre mer aktivt med i klubben
  •     Legge til rette for at ulike minoriteter kan delta i og videreutvikle egne klubbaktiviteter
  •     Utvikle det flerkulturelle perspektivet i egen klubb
  •      Legge til rette for nyskapning basert på det kulturelle mangfold
  •      Forutsigbar økonomi
  •      Presentere oss for nye minoritetsgrupper som kommer til Haugesund kommune
  •      Videreutvikle familiesamtalene
  •      Styrke nåværende samarbeid og opprette nye samarbeidspartnere

 

 

Dette er offisiell hjemmeside for SK Vard Haugesund.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift